Privacyverklaring

Ik bevestig dat ik de privacyverklaring van feitelijke vereniging 3b-belgium heb gelezen en begrepen. In deze privacyverklaring krijg je informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens.

Wie is 3b-belgium?

Wij zijn een niet-gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie met als motto ‘Happy to help’. In ons sociaal buro luisteren wij naar jouw verhaal en zoeken we samen hoe we kunnen helpen.

Welke persoonsgegevens verwerkt 3b-belgium?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon die rechtstreeks of onrechtreeks geïdentificeerd kan worden.

Je kiest zelf welke gegevens je van jou en je gezin met 3b-belgium wil delen.

Enkele voorbeelden van persoonsgegevens die wij verzamelen zijn:

 • Identificiatiegegevens zoals je voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, jouw rijksregisternummer.
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht/gender, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke stand …
 • Hulpvragen met een korte stand van zake.
 • Andere gegevens die je vrijwillig opgeeft en relevant zijn voor jouw hulpvraag, bijvoorbeeld de contactpersoon bij het OCMW, medische informatie …

Wat gaan wij met je persoonsgegevens doen?

Om uw persoonsgegevens te verwerken moeten wij over een geldige rechtsgrond beschikken, afhankelijk van het doel kunnen we ons baseren op verschillende rechtsgronden.

VrijwilligersadministratieOvereenkomst
AdviesverleningToestemming

Waar slaan wij jouw persoonsgegevens op?

We slaan jouw gegevens op in onze eigen database om jou beter te kunnen helpen en ondersteunen bij al je (administratieve) vragen.

Wie heeft toegang tot deze gegevens?

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld; we delen niet zomaar jouw gegevens met andere mensen of diensten.

Enkel de vrijwilligers aangeduid door het bestuur van 3b-belgium kunnen gegevens invoeren en consulteren in deze database.

Als ik een probleem heb of als ik ontevreden ben dan bespreek ik dat met een coördinator van 3b-belgium, maar ik ga niet roddelen over de organisatie, haar vrijwilligers of haar bezoekers. Ik respecteer ook hun privacy.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

3b-belgium heeft verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat jouw persoonlijke gegevens verloren gaan, onrechtmatig gebruikt worden of door anderen gewijzigd worden.

Tot slot begrijp ik dat 3b-belgium een feitelijke vereniging is van vrijwilligers die mij zo goed mogelijk proberen te helpen zonder dat hierdoor een resultaatsverbintenis ontstaat.

Wij gaan altijd jouw uitdrukkelijke toestemming vragen om:

 • Contact op te nemen met andere diensten of organisaties (bv. OCMW, Fluvius, bank, school, …) en met deze organisaties jouw gegevens uit te wisselen als dat noodzakelijk is bij de behandeling van jouw hulpvraag.
 • Jouw contactgegevens te gebruiken om je te informeren over de stand van zake in jouw persoonlijk dossier.
 • Jouw contactgegevens te gebruiken om je op de hoogte te houden over onze activiteiten.
 • Jouw gegevens anoniem (zonder jouw naam of verwijzing naar jouw persoon) te verwerken om statistische informatie te verzamelen. (Bijvoorbeeld: tellen hoeveel bezoekers uit een bepaalde gemeente komen, weergeven hoeveel bezoekers opgevolgd worden door een OCMW …)

Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Je hebt te allen tijd de mogelijkheid om je rechten uit te oefenen zoals staat in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming. Jij kan volgende rechten uitoefenen:

 • mijn gegevens in te kijken (wanneer ik hier specifiek om vraag)
 • mijn gegevens te laten verbeteren en/of aanvullen wanneer die onjuist of onvolledig zijn.
 • de gegevens die ik deelde met 3b-belgium te laten verwijderen.

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

 • Vanaf 1/01/2019 wordt je dossier 10 jaar bewaard na afsluiting van je hulpverlening. Daarna wordt het gewist.
 • Dossiers die vroeger werden afgesloten, voor 31/12/2018, worden vijf jaar bewaard.
 • Bovenstaande termijnen gelden tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen bestaan.
 • Als je schriftelijk bezwaar aantekent, kan je je gegevens op eigen verantwoordelijkheid eerder laten wissen.

Heb je nog vragen over deze privacyverklaring?

Neem dan gerust contact met ons op. 3b-belgium.
Edegemsestraat 26,
2640 Mortsel, België

GSM: +32 486 97 10 90
Email: info@3b-belgium.org
https://www.3b-belgium.org/

Openingsuren:
Vrijdag: 12:00 – 16:00
Zaterdag: 12:00 – 16:00

Of via ons contactformulier.